Kiusaaminen tekona pitää tuomita, mutta ei ihmistä

Fyysiseen väkivaltaan on helpompi puuttua kuin henkiseen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen, sillä se on selvemmin nähtävissä. Iida Paavilainen

Kun ilmapiiri yhteisön sisällä on hyvä, ei kiusaamiselle ole tilaa. Kiusaamisen ehkäisemiseksi kouluissa ja muissa yhteisöissä tulisi kiinnittää enemmän huomiota niihin asioihin, jotka lisäävät yhteisön hyvinvointia.