Siivousta ja pyykkäystä ei lasketa hoivayksikön hoitajamitoitukseen

Lain mukaan jokaisella tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen ja hyvään hoitoon. Kimmo Kirves

Hoitotyön ja tukityön erittely vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa on toteutunut Heinolassa pääsääntöisesti hyvin.