Hartolaan perustetaan uusi luonnonsuojelualue

Hämeen ely-keskus perustaa Hartolaan uuden luonnonsuojelualueen, joka on nimetty Erkin ikimetsäksi. Nokan kylässä sijaitsevalla, pinta-alaltaan 13,2 hehtaarin alueella on muun muassa elinvoimainen liito-oravan elinpiiri, mikä selvisi viime keväänä metsähakkuiden yhteydessä.