Lahti on tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki, mutta osataan Päijät-Hämeen muissakin kunnissa: tällaisia ympäristötekoja Lahden ympäryskunnissa on jo tehty ja tullaan tulevina vuosina tekemään

Asikkalassa yhtenä painopisteasiana on esimerkiksi liikenne ja sen päästöt. Katja Luoma

Lahden ympäristökuntien ympäristönsuojelusihteerit pitävät henkilö- ja raharesurssien sekä lainsäädännön riittämättömyyttä suurimpina esteinä laajenevassa työkentässä. Muutoin viranhaltijat kokevat, että heidän työtään arvostetaan. Myös yhteiskunnan ilmapiiri ja tavoitteenmäärittely motivoi tällä hetkellä ympäristönsuojelun ammattilaisten työtä.