Hartola hakee pysyvää ratkaisua vedenottamohankkeeseen, joka on ollut vireillä pian yhdeksän vuotta

Varavedenottamo halutaan rakentaa Kissamäkeen Tollinmäenharjun -Huiskanharjun pohjavesialueelle. Sami Lettojärvi

Hartolan kunta hakee pysyvää ratkaisua pian yhdeksän vuotta vireillä olleeseen ja kertaalleen rauenneeseen vedenottamohankkeeseen. Kunnan toiveissa on rakentaa varavedenottamo Kissamäkeen Tollinmäenharjun–Huiskanharjun pohjavesialueelle, koska hanketta pidetään tärkeänä vedenhankinnan turvaamisen kannalta.