Korona toi tarvetta koulunuorisotyöhön Hartolassa ja Sysmässä – Tanja Toikka on vahvistamassa hyvää yhteishenkeä ja ilmapiiriä

Koulunuorisotyöntekijä Tanja Toikka haluaa luoda iloista ilmapiiriä Hartolan ja Sysmän kouluissa. Anna-Kaisa Kallio

Hartolan ja Sysmän koulunuorisotyöntekijänä vuodenvaihteessa aloittanut Tanja Toikka kokee, että lasten ja nuorten omien ideoiden kuuntelu on yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään. Se, mitä aikuiset ajattelevat tai olettavat nuorten toivovan, ei aina pidä paikkansa.