Ylikunnallinen paikka on haluttu, mutta harvoin helppo pesti

Muun muassa Eira Rosberg-Airaksinen, Kirsi Lehtimäki ja Kimmo Huvinen edustavat Heinolaa ylikunnallisissa toimielimissä. Heidän lisäkseen edustajia on pitkä lista. Kuvan käsittely: Heini Kuusela

Heinolaiset päättäjät istuvat valtuustokauden aikana paitsi paikallisessa valtuustossa ja lautakunnissa, myös erilaisissa ylikunnallisissa toimielimissä.