Työn murros: Muuttoliike kääntyy ulos kivikylistä

Vierumäen mökkien omistus ja vuokraus on saanut kaksi vahvaa lisäsyytä; pandemiaturvallisuus ja etätyö. Esa Arvekari

Työn ja asumisen uskotaan muuttuvan pysyvästi koronan jälkeisessä maailmassa.