Päijänteellä ja Kymijoella varaudutaan kevättulvaan

Ennen kuin lumet alkoivat sulaa, Kymijoen vesistöalueella oli noin 20-40 prosenttia keskimääräistä enemmän lunta. Vesistöalueen eteläosissa lumet ovat pääosin jo sulaneet. Ely-keskus

Luminen talvi on nostanut Päijänteen ja useiden muiden Kymijoen vesistöalueen järvien vedenpintoja, joten alueilla joudutaan varautumaan kevättulvaan.

Huhtikuun alun lämmin ja sateinen sää on nostanut Kymijoen vesistöalueen järvien vedenpintoja nopeasti. Monissa järvissä vedenkorkeudet ovat olleet läpi talven tavanomaista korkeammalla. Helmikuun lopun runsaat sateet nostivat lumen vesiarvon keskimääräistä suuremmaksi etenkin vesistöalueen pohjoisosissa.

Päijänteellä tulvahuipun suuruuteen vaikuttavat vielä jäljellä olevan lumen sulamisen ajoittuminen sekä kevään sateisuus. Tämän hetken ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus on nousemassa toukokuun aikana nykyisestä tasosta vielä noin 40 cm.

Päijänteen ja Kymijoen tulvariskin pienentämiseksi juoksutusta on lisätty helmikuun lopusta alkaen. Päijänteen juoksutusta joudutaan pitämään suurena siihen asti, kunnes tulovirtaamat laskevat ja tulvariski Päijänteellä ja Kymijoelle helpottuu.

Päijänteen tavanomaista korkeammat vedenkorkeudet ja Kymijoen suuret virtaamat kevään aikana tulevat aiheuttamaan paikallista haittaa rantapeltojen viljelylle.

Kommentoi

Palvelut