Joutsan tekninen lautakunta myönsi luvan Peräaukon murskaamolle

Joutsan taajaman läheisyyteen voi perustaa kivimurskaamon, päätti Joutsan tekninen lautakunta torstaina. Lautakunta ei kuitenkaan antanut luvanhakijalle tämän toivomaa valtuutusta aloittaa toiminta ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi. Murskaamo on tarkoitus perustaa Peräaukko-nimiselle kiinteistölle Nelostien länsipuolelle Joutsan kirkonkylän välittömään läheisyyteen.