Vierumäen kehittämistä jatketaan kyläkyselyn avulla

Vierumäen kyläyhdistys toteuttaa Vierumäki 2021 -kyläkyselyn yhdessä Päijät-Hämeen kylien ja Heinolan kaupungin kanssa. Kysely on jatkoa 1. syyskuuta järjestetylle Terveisiä Vierumäeltä -tapahtumalle.

Kyläkyselyn tarkoituksena on kerätä eri sidosryhmien ajatuksia, tarpeita ja toiveita Vierumäen tulevaa kymmenen vuoden kyläsuunnitelmaa varten. Vastauksia toivotaan kylän vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta, paikallisilta yrittäjiltä, alueella työskenteleviltä ihmisiltä ja kaikilta, jotka kokevat kylän kehittämisen tärkeäksi.

Kyselyllä etsitään Vierumäen kylän vahvuuksia ja heikkouksia sekä kartoitetaan ihmisten halukkuutta osallistua kyläyhdistystoimintaan. Lisäksi tiedustellaan myytäväksi tai vuokrattavaksi sopivia tontteja ja kiinteistöjä.

Vierumäellä käynnissä olevan aluerakentamisen suunnitteluhankkeen aikana tehdään laajamittaista pohjatyötä tulevia hankkeita varten. Hankekoordinaattori Netta Malin kertoo tiedotteessa, että erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan aktiivisesti.

– Olemme saaneet erinomaisen vastaanoton niin viranhaltijoilta kuin paikallisten yritysten edustajilta. Alueella on paljon kehittämishaluista ja -kykyistä organisaatiota ja kyläyhdistyksen panos on otettu ilolla vastaan. Kylän eri toimijoilla on selkeästi yhteinen päämäärä: taata nykyisten palveluiden säilyminen ja lisätä palvelutarjontaa. Alueelle halutaan lisää asukkaita työskentelemään paikallisissa yrityksissä, Malin kertoo.

– Kun kylää kehitetään, tarttuu innostus myös muihin. Vielä tänä vuonna saamme nauttia uusien aktiivien tuottamasta uudesta tapahtumasta kylällä. Tässä nähdään konkreettisesti, että ihmiset tekevät kylän, iloitsee Malin.

Verkkokysely löytyy Päijät-Hämeen kylien sivuilta. Vastausaikaa on 3. lokakuuta asti.

Kommentoi

Palvelut