Mielipide: Hyvää saattohoitoa myös ikäihmisten hoivayksiköihin

Anne-Maria Karjalainen

Maailman saattohoitopäivää vietetään tänä vuonna 9. lokakuuta teemalla ”Ketään ei jätetä”. Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys haluaa teemapäivänä kiinnittää huomiota ikäihmisten oikeuteen saada laadukasta ja tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua elämänsä loppuun saakka siellä, missä he asuvat.

Suomessa yli 40 000 ikäihmistä elää viimeiset vuotensa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteaa tuoreessa selvityksessään ("Vanhuspalveluiden tila 2020"), että oikeus palliatiiviseen ja saattohoitoon ei kuitenkaan toteudu läheskään aina iäkkään ihmisen elämän loppuvaiheessa.

Valtakunnallisesti esimerkiksi vanhusten asumispalveluiden kilpailutuksissa palliatiivinen hoito ja saattohoito otetaan huomioon heikosti. Lisäksi osa ikäihmisten sairaalaan siirroista saattaa olla tarpeettomia, mikä kuormittaa hauraita potilaita.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvat ikäihmiset ovat usein myös muistisairaita, mikä vaikuttaa vakavasti heidän toimintakykyynsä, ja se tulisi ottaa huomioon palliatiivisessa hoidossa.

Yhdistyksemme pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että henkilöstöllä olisi tarvittava osaaminen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kysymyksissä: tuemme vuosittain henkilöstön kouluttautumista. Pyrimme myös edistämään vapaaehtoisten roolin vahvistumista saattohoidossa.

Pidämme tärkeänä, että myös läheisten roolia tarkasteltaisiin saattotilanteissa ja heidät otettaisiin avoimesti mukaan saattoprosessiin.

Laadukasta saattohoitoa voitaisiin tukea myös kustantamalla arvokkaat lääkkeet.

Yhteiskunta voisi tukea laadukasta saattohoitoa palveluasumisessa myös kustantamallahoitoon liittyvät, usein hyvin arvokkaat lääkkeet (kuten sairaalassa tehdään).

Palliatiivisen hoidon päätehtävä on vaalia kuolemaan johtavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua ja ehkäistä ja lievittää kärsimystä. Tämä oikeus on taattava myös ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuville ikäihmisille.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja.

Kommentoi

Palvelut