Työttömien määrä laski vuodessa selvästi Hämeessä, pitkäaikaistyöttömyys yhä iso ongelma

Työttömien määrä oli Hämeessä vuoden lopussa selvästi alempi kuin vuotta aiemmin.

Päijät- ja Kanta-Hämeessä oli Hämeen ely-keskuksen mukaan joulukuun lopussa 19 prosenttia vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten. Lasku johtui lomautettujen määrän pienenemisen lisäksi muiden työttömien reippaalla (1 999) vähentymisellä.

Marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä te-toimistossa ja kuntakokeiluissa kuitenkin kasvoi 1 488:lla. Ely-keskuksen mukaan taustalla ovat kausiluonteiset tekijät, eli eräiden ammatillisten opintojen päättyminen, lomautusten kasvu ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisempi päättyminen joulukuun aikana.

Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä väheni joulukuussa edellisvuodesta viidenneksellä. Eniten työttömyys väheni Kärkölässä (42) ja Hollolassa (29 prosenttia).

Koko Hämeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (14,9) ja Heinolassa (14,3 prosenttia).

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Esimerkiksi alle 25-vuotiaita oli työttömänä noin 2 200 eli 29 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on ely-keskuksen mukaan edelleen huolestuttavan korkea. Työttömistä 45 prosenttia on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan. Pitkäaikaistyöttömiä oli Hämeessä joulukuussa hieman yli 9 000 eli 31 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoiman kysyntä jatkui joulukuussa ennätyksellisen vilkkaana, sillä julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin lähes 4 500 uutta avointa työpaikkaa. Kysyntää oli paljon muun muassa lähihoitajista, talonrakentajista, myyjistä sekä toimisto- ja laitossiivoojista.

Ely-keskuksen mukaan lomautettujen määrä on hieman kasvanut tammikuussa vuoden lopusta. Muiden työttömien määrä sen sijaan on laskenut.

Korona räjäytti pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun – Päijät-Hämeen kunnat maksavat raskaita sakkomaksuja

Työllisyyden kuntakokeilu ei vielä näy työllisyysluvuissa – Lahdessa yhdellä työllisyysvalmentajalla jopa 250 asiakasta, tavoite olisi sata

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut