Tutkija Ilmari Hiltunen väittelee tohtoriksi toimittajien painostamiseen liittyvällä tutkimuksellaan

Heinolalaislähtöinen, Itä-Hämeessäkin kesätoimittajana työskennellyt yhteiskuntatieteiden maisteri Ilmari Hiltunen väittelee tohtoriksi huomenna perjantaina 23. syyskuuta.

Hiltusen journalistiikan alaan kuuluva väitöskirja on nimeltään External Interference in Finnish Professional Journalism (vapaasti suomennettuna Ulkoinen puuttuminen suomalaiseen ammattijournalismiin).

Yleisön vihamielisyys muodostaa kasvavan uhkatekijän, joka vaikuttaa toimittajien työhön myös Suomen kaltaisissa korkean sananvapauden yhteiskunnissa.

Hiltusen väitöskirjan mukaan vaarana on, että kuormitus, pelko ja itsesensuuri alkavat rajoittaa journalistien työtä ja yleisön tiedonsaantia. Suomalaiset journalistit kokevat erityisesti yleisön suunnasta tulevan painostuksen, häirinnän ja uhkailun yleistyneen. Hiltusen tuore väitöskirja kartoittaa suomalaisten toimittajien kokemuksia heidän työhönsä kohdistuvista ulkoisista vaikutuspyrkimyksistä. Journalisteihin kohdistuva painostus, häirintä ja uhkailu eivät ole ilmiönä uusia, mutta ne saavat nykyisessä mediaympäristössä uudenlaisia muotoja.

Kysymys on viime kädessä yleisön oikeudesta saada journalismin kautta tietoa.

Ilmari Hiltunen

– Myös yhteiskunnallinen kehitys, kuten poliittinen polarisaatio ja keskustelukulttuurin muuttuminen aiempaa aggressiivisemmaksi ruokkivat näitä, Hiltunen kertoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Väitöskirjassaan Hiltunen tarkastelee erilaisia journalistien kohtaamia painostuksen, häirinnän ja uhkailun muotoja. Nämä vaihtelevat sanallisesta painostuksesta ja julkisesta mustamaalaamisesta aina omaisuuden vahingoittamiseen ja fyysiseen väkivaltaan asti. Väitöskirjan tutkimusaineiston muodostavat 875 journalistin kyselyvastaukset ja 31 journalistin teemahaastattelut.

– Laajemman tutkimusryhmämme tekemässä jatkotutkimuksessa syksyllä 2021 lähes kolmasosa vastanneista journalisteista ilmoitti, ettei mielellään tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, ja lähes kuudesosa kertoi jättävänsä tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä painostuksen ja uhkailun pelossa. Eli vaikutukset näkyvät jo nyt, Hiltunen sanoo.

Journalismin asema julkisuuden areenana ja yhteiskunnallisen tiedon välittäjänä on Suomessa säilynyt vahvana mediaympäristön muutoksista huolimatta. Myös suomalaisten luottamus journalismiin ja riippumatonta journalismia tärkeänä pitävien kansalaisten osuus ovat kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla.

Tämän aseman säilyttäminen tulevaisuudessa edellyttää, että journalismin vastustuskykyä erilaisten ulkopuolisten toimijoiden vaikutuspyrkimyksille ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti.

– Vaikka tutkimukseni keskipisteessä ovat journalistit, kysymys on viime kädessä yleisön oikeudesta saada journalismin kautta tietoa demokraattisen päätöksentekonsa tueksi. Tämä on siis jokaista kansalaista koskettava asia, Hiltunen toteaa.

Väitöstilaisuus järjestetään 23.9. Tampereen yliopistolla kello 12 alkaen. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä Tampereen yliopiston sivujen linkin kautta.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut