Sysmä haluaa pitää kiinni nykyisistä asukkaistaan ja houkutella uusia

Sysmän kunnan elinvoimatyön pääpainopisteeksi vuodelle 2020 on valittu kunnan pito- ja vetovoiman varmistaminen. Sysmän kunnanhallitus hyväksyi painotuksen viime viikolla.