Heinolassa etsitään viljelijöitä, jotka voisivat myydä olkea biojalostamolle

Vihreän kasvun biokylä -hanke etsii viljelijöitä, jotka ovat kiinnostuneita myymään olkea ja muita korsibiomassoja Heinolaan suunniteltavalle biojalostamolle. Risto Aalto

Heinolan seudulla etsitään viljelijöitä, jotka ovat kiinnostuneita myymään olkea ja mahdollisesti muita korsibiomassoja Heinolaan suunniteltavalle biojalostamolle. Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Vihreän kasvun biokylä -hanke toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteensä 50 tuhatta tonnia olkea teollisuuden raaka-aineeksi ja muodostaa oljen toimitusverkosto.

Verkosto muodostuu noin 75 kilometrin säteelle Heinolan Sahanniemen alueesta. Verkosto koostuu oljen myymisestä kiinnostuneista viljelijöistä, paalaajista sekä kuljetuskalustosta ja -henkilöistä.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uutta kestävään biotalouteen liittyvää liiketoimintaa sekä luoda uusia työ- ja ansaintamahdollisuuksia alueen maanviljelijöille.

– Tavoitteena on, että Suomessa saataisiin ensimmäistä kertaa kestävästi olkiraaka-ainetta biotalouden käyttöön. Oljentoimitusverkosto mahdollistaisi biojalostamoinvestoinnin syntymisen Heinolaan ja lisäisi alueen alkutuottajien elinkeinomahdollisuuksia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sami Luste.

Tietoja oljen ja korsibiomassojen myynnistä kiinnostuneista viljelijöistä kerätään puhelimitse ja verkkokyselyllä. Web-kyselyyn voi käydä vastaamassa tästä.

Keskustelu

Etusivulla nyt

Näytä lisää