Virtaan voimayhtiön valitus kaatui KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Virtaankosken Voima oy:n valituslupahakemuksen Sysmän Virtaan vesivoimalaitoksen lupa-asiassa. Näin ollen Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2017 tekemä ja Vaasan hallinto-oikeuden vime keväänä osin muuttama päätös voimalaitoksen lupaehdoista on tullut lainvoimaiseksi.