Yli sata hehtaaria Isosuota ostettiin suojeltavaksi

Hartolan Isosuo siirtyy osittain Päijänteen Luonnonperintösäätiön suojeltavaksi. Sami Kosonen

Sanni Koivuniemi

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS osti suojeltavaksi 116 hehtaarin suoalueen Hartolan Isosuolta. Merkittävä osa alueen luonnontilaisen kaltaisesta keidassuosta siirtyi säätiölle toukokuussa.

– Toiveenamme on nyt hankitun suojelualueen laajentaminen ja Isosuon osittainen ennallistaminen, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo tiedotteessa.

PLUPS osti alueen Vapolta, joka ei vuonna 2011 saanut lupaa turvetuotannon aloittamiselle alueella. Isosuon käyttö on puhututtanut vuosia, ja monet ovat toivoneet suoalueiden säilyttämistä. Isosuon suojeleminen on ollut säätiön tavoitteena yli kymmenen vuoden ajan. Alueella elää muun muassa uhanalaisia lintu- ja perhoslajeja.

– Isosuo on Päijät-Hämeen merkittävin lintusuo, tärkeä pesimäalue ja lintujen muutonaikainen levähdyspaikka, Kaloniemi kertoo.

Isosuo sopii osin myös retkeily- ja ympäristökasvatuskohteeksi.

�� Teemme mielellämme yhteistyötä Hartolan kunnan ja muiden alueen toimijoiden kanssa tavoitteenamme lisätä ihmisten tietoisuutta soidensuojelun tärkeydestä osana luonnon monimuotoisuutta ja maapallon hiilinielujen säilyttämistä, Kaloniemi sanoo.

Keskustelu