Heinolaan Päijät-Hämeen rahastolta lähes 30 000 euroa

Itä-Häme

Lahdessa vuosijuhlaansa lauantaina viettänyt Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto jakoi apurahoja yleis- ja nimikkorahastoista yhteensä 500 000 euroa, kaikkiaan 57 saajalle.

Heinolasta avustuksia saivat Heinolan teatteriyhdistys teatteriesityksen toteuttamiseen Heinolan 180-vuotisjuhlavuonna sekä Itä-Hämeen matkailuyhdistys Heinolan kaupungin 150-vuotisrahastosta yhdistyksen 80-vuotishistoriikin kirjoittamiseen, kumpikin 12 000 euroa. Lisäksi Heinolan Musiikinystävät sai lasten ja nuorten musiikkileirin järjestämiseen 4 500 euroa.

Verna Kylmänen ja Sanna Salonen saivat 4 000 euroa Sysmän alueelta muistiinmerkittyjen sävelmien kokoamiseen ja työstämiseen konserttiohjelmistoksi.

Tänä vuonna rahasto sai 272 hakemusta, joiden yhteissumma oli reilut 3,4 miljoonaa euroa. Apurahoja jaetaan Päijät-Hämeessä syntyneille tai maakunnassa toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä Päijät-Hämeeseen liittyviin ja sitä kehittäviin hankkeisiin.

Myönnetyistä apurahoista taiteelle ja kulttuurille kohdistui 70 prosenttia, tieteiden osuus oli 30 prosenttia. Taiteen alalla runsaimmin apurahoja saivat kuvataiteet, säveltaiteet sekä muotoilu ja taidekäsityö. Kirjallisuuden alalla hakemusten määrä kasvoi eniten, ja vastaavasti kirjallisuuteen myönnettiin nyt ennätysmäärä apurahoja, 46 000 euroa. Tieteen puolella eniten myönnettiin apurahoja lääketieteiden, humanististen tieteiden ja luonnontieteiden aloille. Apurahan keskikoko oli 8 800 euroa.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi Elias Lönnrot -mitalin tunnustuksena mittavasta elämäntyöstä soitonopettajana ja suomalaisen viulutaiteen edistäjänä viulupedagogi Pertti Sutiselle.

Päijät-Hämeen rahaston vuosijuhlassa esiintyivät tämän vuoden apurahansaajista Barokkiyhtye Galantina, liikuntatieteiden maisteri Päivi Hentun luotsaama Hot Club Dance Company sekä duo Seppo Pohjoisaho, trumpetti ja Maarit Liimatainen, piano. Juhlapuheen piti Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Keskustelu