Heinolalainen Jarmo Laitinen puhuu rauhan, ympäristön ja yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta

Jarmo Laitinen kantaa huolta yhteiskunnan jakautumisesta pärjääviin ja ei-pärjääviin.

Itä-Häme

Heinolalainen kirvesmies Jarmo Laitinen pyrkii eduskuntaan KTP:n ehdokkaana Hämeen vaalipiirissä.

Mikä sinusta on näiden vaalien tärkein teema ja miksi?

– Minulle vaalien tärkein asia on rauha ja sen puolustaminen. Rauha on kuitenkin kaiken yhteiskunnan kehityksen ja toiminnan kannalta ensimmäinen askel kohti parempaa huomista. Rauhaa tulee puolustaa, eikä lietsoa sotaa, vain siten voimme rakentaa paremman, oikeudenmukaisemman tulevaisuuden meille ja lapsillemme sekä jättää jälkeemme sellaisen maan, missä on hyvä ja turvallista asua ja elää.

Myös ympäristönsuojelu kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin luonnon, ilmaston, vesistöjen ja koko sen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta on todella tärkeää.

Koen myös vakavaa huolta yhteiskunnan jakautumisesta pärjääviin ja ei-pärjääviin. Syrjäytyminen, työttömyys, väkivalta ja rikollisuus ovat vakava uhka yhteiskunnassa, ja tulevat olemaan seuraus, mikäli järjestelmä ei kohtele tasavertaisesti kaikkia.

Onko jokin mielestäsi tärkeä aihe jäämässä liian vähälle huomiolle?

– Rauha ja sen puolustaminen, ympäristönsuojelu ja vammaispalvelujen parantaminen ja lisääminen.

Kaksi edellistä hallitusta on leikannut koulutuksesta. Ovatko ratkaisut olleet oikeita, ja millaisia ratkaisuja koulutus tästä eteenpäin vaatii?

– Nyt tehdyt leikkaukset tulee sopeuttaa ja purkaa, koska ne olivat huonoja. Koulutusta tulee tukea, ja sen tulisi olla maksutonta aina keskiasteelle asti. Koulutukseen tulisi myös sijoittaa, koska silloin sijoitamme tulevaisuuteen.

Jokaisella tulisi valmistuttuaan olla koulutustaan vastaavaa työtä. Opintotukea tulisi myös nostaa, ja varsinkin ammatti- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattujen vuokra asuntojen tulisi olla kohtuuhintaisia, ja niitä pitäisi olla riittävästi saatavilla. Jokaisella tulisi olla asunto, joka on ihmisarvoiseen elämään sopiva.

Miten sinä laittaisit suomalaisen vanhustenhuollon kuntoon?

– Ikääntyville ja kaikille muillekin tulisi turvata perusterveyspalvelut kunnallisesti ja veloituksetta. Vanhusten kotona asumista tulisi kannustaa ja tukea kunnallisiin varoin. Ikääntyvien syrjäytymistä tulisi ehkäistä ja liikuntaan ja terveyteen panostaa.

Palvelukodit ja sairaalat maksavat yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän kuin kotona asuminen, ja koti on aina koti myös ikäihmiselle. Kuitenkin aina tulee eteen aika, jolloin kotona ei enää pärjää ja joutuu hoitolaitoksiin. Tällöin tulee olla pätevää ja osaavaa henkilöstöä, jota on riittävästi auttamassa, ja terveelliset ja kohtuulliset puitteet tälle.

Myös vanhushuollossa olevaa henkilöstöä tulee olla riittävästi, jotta huomioimme henkilöstön jaksamisen, ja jotta voimme taata laadukkaan ja hyvän palvelun. Kenenkään ei tulisi maata paskat housussa tai nälissään tai vailla ulkoilua ja sosiaalisia kontakteja sen takia, että on ikääntynyt.

Millaisia päätöksiä ja tekoja ilmastonmuutos vaatii Suomelta seuraavan vaalikauden aikana?

– Ilmastonmuutos on yksi keskeisemmistä ja tärkeimmistä lähitulevaisuuden yhä ratkomattomista asioista. Ilmastonmuutos tulee ottaa vakavasti huomioon, koska kukaan ei tiedä sen todellisia vaikutuksia ja aikataulua. Jokaisen tulee toimia yksilönä ja yhteiskuntana siten, ettei aiheuta ympäristölle tarpeetonta kuormitusta ja täten lisää ongelmaa.

Teollisuusvaltioiden tulisi olla yhteistyössä teoillaan tekemässä eikä vain paperilla puhumassa ilmastonmuutoksesta. Tekoja ja toimintaa tarvitaan välittömästi, ja se koskee kaikkia. Emme voi vain aina odottaa, että luonto antaa ja uusiutuu ilman vastiketta.

Emme voi elää kuin elopellossa välittämättä ilmastonmuutoksesta. Teot, joita yksilöinä teemme, tuntuvat useinkin kovin vaikealta ja merkityksettömältä, mutta pienistä pisaroista se merikin on tehty.

Miten kampanjoit, ja paljonko vaalikampanjasi maksaa? Miten rahoitat kampanjasi?

– Kampanjani perustuu omien mielipiteiden levittämiseen ja asioihin perehtymiseen, ihmisten tarpeisiin ja keskusteluihin. Pyrin tuomaan ne asiat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esille ja edustamaan niitä, jotka vastaavat ihmisten pyrkimyksiä, eivätkä ole ristiriidassa omien arvojeni kanssa.

Kampanjani on puolueelta saamaani tukea ja muutamaa sponsoria lukuun ottamatta kovin vaatimaton. En sijoita suuria summia, vaan kampanjani on lähinnä puhumista, jalkatyötä, kirjoittelemista ja erilaisten kantojen ottamista.

Miksi olet ehdokkaana? Ketä koet ensisijaisesti edustavasi?

– Ehdokkaaksi lähdin, koska nykyinen politiikka ei vastaa niitä arvoja ja tekoja, joita itse edustan. Esimerkkinä voin mainita hallituksen tekemät leikkaukset ja toiminnan, joka heikentää työläisten, työttömien, opiskelijoiden, lapsiperheiden ja vanhusten asemaa. Tulotason tulee olla jokaisella sellainen, että se riittää kohtuullisen elämän elämiseen.

Kansanedustajana tulisin olemaan koko kansan edustaja. Asioita tulee katsoa monelta suunnalta, niistä muodostaa järkeviä päätöksiä, ja toimia esimerkillisesti niiden toteuttamiseksi ja saavuttamiseksi. Lähellä sydäntäni kuitenkin ovat työläiset ja työttömät, nuoriso, opiskelijat, ikäihmiset sekä luonto ja sen monimuotoisuuden säilyttäminen meille ja tuleville sukupolville.

Kuka?

Jarmo Laitinen

Ikä: 46 vuotta.

Kotipaikka: Heinola.

Ammatti/koulutus: kirvesmies/ keskiasteen tekninen koulu.

Puolue: Kommunistinen Työväenpuolue.

Harrastukset: kalastus, luonto, politiikka, kotona puutarha, pyöräily, nikkarointi ja rakentaminen.

Kommentoi

Palvelut