Iäkkäille perhehoitoa Heinolassa

Heinola ottaa palveluvalikoimaansa Lahden ja Hollolan tapaan ikäihmisten perhehoidon. Perhehoito voi olla osavuorokautista, lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Perhehoitoa annetaan hoitajan kotona.

Perhehoitoa voidaan hyödyntää myös omaishoitajien vapaapäivien järjestämisessä.

Kaupungin kyselyssä yli puolet vastanneista omaishoitajista ilmoitti kiinnostuksensa lyhytaikaiseen, lähes puolet osavuorokautiseen ja viidennes pitkäaikaiseen perhehoitoon.

Perhehoito on tarkoitettu väliportaaksi kotona asumisen ja palvelutalon välille. Se sopii vanhuksille, jotka pärjäävät huonosti omassa kodissaan, mutta joiden ei vielä tarvitse muuttaa palvelutaloon. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmiset, jotka kärsivät turvattomuudesta. Myös muistisairaat pärjäävät hyvin perhehoidossa.

Perhehoitajiksi ovat ryhtyneet hyvin erilaiset ihmiset. Perhehoitajaksi aikovalta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

Hoitajalta edellytetään kuitenkin osallistumista seitsemän viikkoa kestävään valmennukseen. Monet aloittavat perhehoidon lyhytaikaisina jaksoina.

Tilojen suhteen vaatimukset eivät ole normaalia kodinomaisuutta korkeammat.

Kommentoi

Palvelut