Uudenmaan liikkumisrajoitus päättyi jo tänään – Marin: Nyt ei ole aika lähteä mökille

Keskeinen peruste Uudenmaan sulkemisessa on ollut terveydenhuollon kapasiteetista huolehtiminen. Jussi Nukari / LEHTIKUVA

STT

Poliisi aloitti Uudenmaan liikkumisrajoitusten purkamisen iltapäivällä heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen.

Ensimmäisenä päättyi maakuntarajan ylittävien ajoneuvojen tarkastaminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Uuttamaata koskevien liikkumisrajoitusten päättymisestä aamupäivällä tiedotustilaisuudessa. Muita rajoituksia jatketaan, ja Marinin mukaan hallitus myös suosittaa, että ihmiset välttäisivät kaikkea turhaa matkustamista.

– Suomeksi sanottuna, nyt ei ole aika lähteä mökille, Marin painotti.

Pääministeri sanoi, että sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää tarpeellisena, mutta se ei ole enää välttämätön rajoitus valmiuslain edellyttämällä tavalla.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan koronavirusepidemia on kehittynyt niin, että erot Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä ovat pienentyneet.

– Rajoitustoimet ovat hidastaneet tautitapausten lisääntymistä, hän sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Uudenmaan rajoitusten valvominen on työllistänyt poliisia paljon. Operaatiota aletaan Ohisalon mukaan purkaa heti, mutta esteiden purkuun menee aikaa enemmän.

Eilen poliisi tarkasti Uudenmaan rajalla kaikkiaan 37 445 ajoneuvoa, junissa tarkastettiin 838 matkustajaa,

Hallitus ei ole antanut suositusta kangasmaskien käytöstä

Pääministeriltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, suositteleeko hallitus kangasmaskien käyttämistä julkisilla paikoilla.

– Hallitus ei ole tällaista suositusta käsitellyt tai antanut, Marin vastasi.

Marinin mukaan vastaavien suositusten antaminen tai antamatta jättäminen on terveysviranomaisten tehtävä. Hänen mukaansa hallitus saa ensi viikolla tilannearvion siitä, millä tavalla rajoituksia on syytä jatkaa tai missä aikataulussa niitä voi oikea-aikaisesti alkaa purkaa.

– Samassa yhteydessä käymme perusteellisen keskustelun siitä, onko tarpeen ottaa joitakin muita rajoitustoimenpiteitä käyttöön tai sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat sitä, että ihmiset eivät toisiltansa tautia saisi.

Marin kuitenkin korosti, että hallitus joutuu tekemään päätöksiä epävarmuuden keskellä.

STM: Tehohoitopaikkoja on riittävästi

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että Suomen tehohoitokapasiteetti riittää covid 19 -epidemian aikana. Ministeriön mukaan tämä on arvio kaiken nyt käytettävissä olevan tiedon ja todennäköisimpien ennusteiden perusteella.

Arvio on osa taustamateriaaleja, joita hallitus on käyttänyt päätöksessään lopettaa Uudenmaan eristäminen.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki toteaa arviossaan, että ministeriö seuraa sairaaloiden vuodeosastojen ja teho-osastojen kuormitusta päivittäin. Potilasmäärät ovat olleet hänen mukaansa viime päivinä jopa oletettua pienempiä.

THL:n muistio: Kuolleiden mediaani-ikä 81 vuotta

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti yhtyy lausunnossaan taustamuistioiden johtopäätökseen, jonka mukaan Uudenmaan liikkumisrajoituksen jatkamiselle ei ole enää tämänhetkisen tiedon valossa valtiosäännön edellyttämää välttämätöntä tarvetta.

Hän kuitenkin painottaa, että tarvittaviin toimiin tulee ryhtyä ripeästi, jos kehitys muuttuu ennustetusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa esitellään aikatauluarvio, jonka mukaan todennäköisin tartuntahuippu Uudellamaalla sijoittuu vasta ajalle 26.4.–25.5., vuodeosastopaikkojen huippu 6.5.–4.6. ja tehohoidon huippu 12.5–10.6.

Muistiossa huomautetaan, että ennusteisiin tehohoidon tarpeesta sisältyy merkittäviä oletuksia ja epävarmuustekijöitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallitukselle antaman taustamuistion mukaan uusia koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä Suomessa noin 120 päivässä.

THL:n muistion mukaan toistaiseksi 37:sta tautiin kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta ja heistä 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia. Koronaviruksen laboratoriotutkimuksia on tehty yli 47 000.

Keskiviikkona koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 72.

Kommentoi

Palvelut