Hallitus esittää kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustamista Suomeen

STT

Hallitus esittää säädettäväksi lakia, jolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupalliset rokotetutkimuspalvelut yhtiöitettäisiin. Myös Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskuksen olisi tarkoitus liittyä osaksi uutta rokotetutkimusyhtiötä.

Hallituksen esityksen valmistelu perustuu oikeuskanslerin viime vuoden toukokuussa antamaan päätökseen, jonka mukaan THL:n kaupalliset rokotetutkimuspalvelut ja rokotteiden hankinta tulisi selkeämmin erottaa toisistaan.

Yhtiön perustamisella halutaan myös vahvistaa suomalaista rokotetutkimusosaamista ja saada lisää tutkimusinvestointeja Suomeen.

THL:n kaupallisissa rokotetutkimustehtävissä oleva henkilöstö siirtyisi tulevan osakeyhtiön palvelukseen. Esityksellä ei olisi henkilöstövaikutuksia THL:n rokotehankinnoista ja rokoteohjelmasta vastaavalle terveysturvallisuusosastolle.

Perustettavan yhtiön omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Valtio merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa enemmistön sen osakkeista. Vähemmistöosuuden osakekannasta merkitsisi Tampereen korkeakoulusäätiö, joka luovuttaisi yhtiöön Tampereen rokotetutkimuskeskuksen kliiniset rokotetutkimustoiminnot.

Kaupallisen rokotetutkimustoiminnan siirtyessä uuteen yhtiöön THL:n ulkopuolinen rahoitus vähenisi. Tästä aiheutuisi THL:lle noin 650 000 euron rahoitusvaje, jonka kattamista esitetään vuoden 2021 täydentävässä talousarvioesityksessä.

Ehdotettu laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Uuden osakeyhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuoden 2021 aikana.

------

Juttua korjattu kello 16.43 ministeriön tekemän korjauksen mukaisesti, jossa toisen kappaleen suositukseen-sana on muutettu päätökseen-sanaksi.

Kommentoi

Palvelut