Koronarokotteiden tehosta virusmuunnoksiin tarvitaan lisätietoja – brittivarianttiin ne näyttäisivät tehoavan

AstraZenecan rokotteen teho ei välttämättä pure Etelä-Afrikan variantin lievempiin tautimuotoihin. AFP / LEHTIKUVA

Ville Väänänen / STT

Viikonloppuna levisi kansainvälisessä mediassa tietoja, joiden mukaan Etelä-Afrikassa olisi havaittu, ettei AstraZenecan koronavirusrokote tehoaisi niin sanottuun Etelä-Afrikan muunnosviruksen lievempiin tautimuotoihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Carita Savolainen-Kopran mukaan Etelä-Afrikan variantista on vasta alustavia tutkimustuloksia.

– On äärimmäisen tärkeää saada tietoja tutkimuksista, miten rokotteet tehoavat muunnoksiin. Nyt näyttää siltä, että kaikki käytössä olevat rokotteet tehoavat brittivarianttimuunnoksen, Savolainen-Kopra sanoo.

Savolainen-Kopran mukaan on selvää, että virusmuunnoksia syntyy, koska se kuuluu niiden elämään. Ja siksi myös rokotteita täytyy tarvittaessa muokata. Esimerkki löytyy hyvin tavanomaisesta tilanteesta.

– Kerran otettu influenssarokote ei suojaa uusilta viruskannoilta. Korona on hitaampi muuntumaan kuin influenssavirus, mutta voi olla, että koronarokotetta joudutaan päivittämään.

Suomessa suurin osa muuntoviruksista löytyy rajanylityspaikkojen seulonnoista

Koronaviruksen muunnostapauksia kerrottiin maanantaina todetun Suomessa yhteensä 224, joista brittivarianttia on 207 ja eteläafrikkalaista 17. Perjantain jälkeen uusia tapauksia on 13 brittivarianttia.

Suurin osa varianttitapauksista on löydetty rajanylityspaikkojen seulonnoissa, mutta myös muualta.

– Kyllä näitä nyt löytyy rajaseurannan ulkopuolelta. Meidän tavoite on pyrkiä kasvattamaan väestöosuutta, jossa selvitetään satunnaisotoksesta koronapositiivisista näytteistä varianttilöydöksiä. Sen perusteella saadaan parempi kuva siitä, paljonko niitä kiertää väestössä niin, etteivät ne liity suoranaisesti ulkomailta tulleisiin tartuntoihin.

– Tällaisia löydöksiä on jo jonkin verran. Näyttää siltä, että jonkinlaista leviämistä väestössä tapahtuu, mutta näissä tapauksissa ei näy selvää nousutrendiä. Edelleen mennään aika lailla samoissa lukemissa kuin on viikottain menty.

Skellefteån akkutehtaan tilanne huolestuttaa

Maanantaina Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kertoi, että ainakin toistakymmentä sen alueella viime viikolla havaituista koronavirustartunnoista liittyy Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevaan Northvoltin akkutehtaan tartuntaryppääseen. Tehtaan ryppäästä on vahvistettu yli 20 brittivarianttitartuntaa. Tehtaalla arvellaan työskentelevän satoja suomalaisia työntekijöitä, joita on palannut tai palaamassa takaisin Suomeen.

– Kaikki isommat ryppäät ovat huolestuttavia. Tärkeintä niissä on saada katkaistua ne. Sen vuoksi tästä on yritetty viestiä laajasti, että eri puolille Suomea kotiutuneet työntekijät hakeutuisivat matalalla kynnyksellä testiin, vaikka oireita ei olisikaan.

Helsingin Rastilassa uutisoitiin sunnuntaina tartuntaryppäästä, jonka epäillään olevan muuntovirusrypäs.

– En osaa ottaa kantaa, mihin tässä tapauksessa perustuu epäily virusmuunnoksesta. Se voi perustua seulontatestiin, joka on tehty jollekin tästä ryppäästä positiiviseksi osoittautuneelle. Se on PCR-testi, jolla voidaan seuloa mahdollisia mutantteja, mutta ei saada varmaa löydöstä.

Tavoite määrittää 1 000 näytettä viikossa

Savolainen-Kopra kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä sekvensoitu eli määritetty reilut 3 000 koronapositiivista näytettä. Se vastaa noin vajaata seitsemää prosenttia koko koronaepidemia-ajan positiivisista näytteistä Suomessa. EU:n suosituksen mukaan yli 5 prosenttia positiivista tapauksista pitäisi sekvensoida.

– Viimeisten viikkojen aikana sekvensoitujen näytteiden osuus on ollut yli 20 prosenttia. Olemme laskeneet tätä myös Suomen tapausmäärien ja oletetun varianttiprevalenssin (esiintyvyyden) perusteella, ja alamme päästä ihan hyvään tilanteeseen. Tämän perusteella voidaan kohta sanoa, paljonko meillä tätä varianttia liikkuu myös satunnaislöydöksissä.

Savolainen-Kopran mukaan tavoite on päästä tuhanteen sekvensointiin viikossa, joka vastaisi tämän hetken positiivisten tartuntojen lukumäärillä viikoittain lähes 40 prosenttia.

Miksi analysointi kestää niin kauan?

Monia on ihmetyttänyt, miksi muunnosvirustartuntojen analysoinnissa kestää niin kauan. Savolainen-Kopra kertoo, prosessin olevan kaikkiaan aika työläs ja pitkä. Sitä on lisäksi vaikea nopeuttaa.

Brittivariantin analysointiin PCR-testit ovat pikainen apu, ja useammassa laboratoriossa alkaa olla käytössä sellainen testi. Se saadaan tunneissa, mutta PCR-testin löydös ei ole varma. Sekvenssin analysointi kestää lähes viikon päivät.

– Sekvensointi, jos analysoidaan koko viruksen perimäaines eli puhutaan 30 000 emäsparista, alkaa sillä, että siinä on sellainen 2–3 päivän laboratoriotyöosuus, jossa rakennetaan viruskirjastoja niistä näytteistä. Sen jälkeen kaikkein työläin eli käsipipetointiosuus on sitten tehty.

Sitten käynnistetään sekvensaattori ja aloitetaan sekvensointiajo, joka kestää 48 tuntia. Sitä ei voi oikein nopeuttaa.

– Kun ajo on saatu päätökseen, sieltä otetaan raakainformaatio ulos ja alkaa bioinformatiikka-analyysi, joka kestää 1–2 vuorokautta. Siinä yhteydessä yhdistetään löydöksiin potilastiedot, jolloin tiedetään, mitkä virussekvenssit liittyvät toisiinsa. Kaiken kaikkiaan tämä vie melkein viikon.

Kun siihen vielä lisätään, että tällä hetkellä muunnosvirusten analytiikkaa tehdään vain Helsingissä niin tuloksen saaminen saattaa kestää toista viikkoa.

– Tämä on pitkä prosessi, mutta helpotuksia on olemassa.

Tällä Savolainen-Kopra tarkoittaa niin sanottua sangersekvensointia. Se on menetelmänä vähän vanhempi, mutta nopeampi. Siinä saadaan tulokset parhaimmillaan jo seuraavana päivänä.

– Sen kapasiteetti taas ei ole niin suuri.

Pientä helpotusta on silti luvassa, sillä virusmuunnosnäytteiden sekvensointia aletaan tehdä myös Tampereella ja Turussa.

Kommentoi

Palvelut