Matkailun helpottamiseksi kehitetty EU:n koronatodistus otetaan Suomessa käyttöön kahdessa vaiheessa – rokotetut saisivat todistuksen jo heinäkuun alussa

EU:n koronatodistus otetaan Suomessa käyttöön portaittain kahdessa eri vaiheessa, sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kerrotaan.

STT:n tietojen mukaan todistuksen rokotuksesta voisi saada heti heinäkuun alussa. Koronataudin sairastaneet tai hiljattaisen negatiivisen tuloksen koronatestistä saaneet joutuisivat odottamaan EU-todistuksiaan heinäkuun puoliväliin.

STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolla johtajana toimivan Minna Saarion mukaan aikataulun tarkentaminen on kuitenkin vielä käynnissä, eikä päivämääriä voi vahvistaa.

– Mikäli tarvittavat asiat pystytään tarkentamaan, tavoitteemme on uutisoida tästä tämän viikon aikana, Saario kirjoittaa sähköpostitse.

STM:n ylilääkärin Paula Tiittalan mukaan porrastus johtuu pitkälti siitä, että rokotustiedot ovat jo vaaditussa muodossa potilastiedon arkistossa toukokuussa käyttöön otetun kansallisen rokotustodistuksen myötä. Koronatestejä tekeviä toimijoita taas on paljon, ja testitiedot eivät ole samalla tavalla yhdenmukaisessa muodossa kuin rokotustiedot, minkä vuoksi tietojen saaminen potilastietojärjestelmistä Kanta-järjestelmään vie enemmän aikaa.

– Kyseessä on todistusten tekniseen toteutukseen liittyvä kysymys. Liikkeelle on lähdetty kokonaisuus kerrallaan, ja ensin lähdettiin tästä rokotustodistuksesta, Tiittala sanoo.

Suomessa koronatodistus tulee saataville Omakanta-palvelun kautta. EU-todistus korvaa jo käyttöön otetun kansallisen todistuksen koronarokotteesta.

Pyrkimys helpottaa matkailun avaamista

Euroopan parlamentti hyväksyi koronatodistuksen viime viikolla. EU:n koronatodistuksella pyritään helpottamaan matkailun avaamista EU-maiden välillä. Todistus ei kuitenkaan ole virallinen matkustusasiakirja tai edellytys vapaalle liikkuvuudelle.

Jäsenmaat saavat päättää itse, edellyttävätkö ne maahanpääsyyn täyttä rokotesarjaa vai riittääkö jo ensimmäinen annos sellaisista koronarokotteista, joita rokotettaville annetaan kaksi annosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime viikolla päivittämän ohjeistuksen mukaan Suomeen riskimaista saapuvien maahantulijoiden ei tarvitse osallistua koronatestiin rajalla, jos he voivat todistaa saaneensa kaksi rokoteannosta vähintään kaksi viikkoa aiemmin, sairastaneensa koronataudin puolen vuoden sisällä tai saaneensa tuoreen negatiivisen tuloksen koronatestissä. Yhden rokoteannoksen ainakin kaksi viikkoa aiemmin saaneita kehotetaan käymään koronatestissä aikaisintaan kolmen vuorokauden päästä maahantulosta.

EU:n koronatodistus huomioi koronarokotteet, jotka Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt. Näitä ovat Pfizerin ja Biontechin , Modernan , Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet. Halukkaat jäsenmaat voivat sallia maahanpääsyn myös ihmisille, jotka on rokotettu jollain muulla rokotteella, kunhan se on hyväksytty jossain EU-jäsenvaltiossa. Esimerkiksi Unkari käyttää Venäjän Sputnik V -rokotetta.

Sairastetun taudin tuoman immuniteetin katsotaan lähtökohtaisesti kestävän puoli vuotta, mutta jäsenmaa voi päättää itse lyhyemmästäkin ajasta.

Matkailijan vastuulla on ottaa selvää kohdemaan vaatimuksista

Todistusmenettelyllä pyritään siihen, että jäsenmaat eivät asettaisi todistuksen saaneille muita maahanpääsyrajoituksia, kuten koronatestejä tai karanteenia. Käytännöt ja menettelytavat kuitenkin vaihtelevat eri maiden välillä, joten matkailijan pitää itse ottaa selvää, millaisia vaatimuksia kohdemaalla on.

Todistusjärjestelmän käyttö alkaa virallisesti heinäkuun alussa, mutta jotkut jäsenmaat ovat jo alkaneet myöntää todistuksia. Viime viikolla EU-komission mukaan todistuksen oli saanut jo yli miljoona EU-kansalaista.

Todistuksia on myönnetty muun muassa Saksassa, Espanjassa, Bulgariassa, Puolassa, Tanskassa ja Kroatiassa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut