Työryhmä ei esitä muutoksia työlainsäädäntöön perhevapaauudistuksen vuoksi – ammattiliitot moittivat työryhmän esitystä, Suomen Yrittäjät pitää johtopäätöksiä oikeina

Kolmikantainen työryhmä ei esitä muutoksia työlainsäädäntöön hallitusohjelman kirjauksista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Työryhmän mukaan raskaana olevat ja perhevapaita käyttävät ovat nykyisinkin työsopimuslaissa tehostetun työsuhdeturvan piirissä.

Perhevapaata käyttäneet ovat myös työhön paluun jälkeen erityissuojatussa asemassa.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella EU-direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät lakimuutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla. Direktiivi on määrä panna täytäntöön, kun perhevapaauudistus tulee voimaan 1. elokuuta ensi vuonna.

Direktiivissä säädetään isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta, joustavista työjärjestelyistä sekä perhevapaita käyttävien ja joustavia työaikajärjestelyjä hyödyntävien oikeussuojasta.

Kyse on vähimmäisvaatimuksista, joiden tavoitteena on edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Perhevapaauudistukseen liittyy muun muassa isyysvapaiden lisääminen. Valtioneuvoston suunnittelema perhevapaiden uudistus nostaisi isien vapaakiintiön ensi vuoden elokuusta alkaen 160 arkipäivään.

Työryhmän mukaan naisten asema työmarkkinoilla parantuu, kun perhevapaat jakautuvat kahden vanhemman välillä tasaisemmin. Tämä vaikuttaa myös asenteisiin, mikä puolestaan voi vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää työelämässä.

Ammattijärjestöt syyttävät ministeriötä vastahakoisuudesta

SAK, Akava ja STTK kertovat olevansa pettyneitä työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan työryhmässä. Järjestöjen mielestä kolmikantaisen työryhmän työtä leimasi ministeriön vastahakoisuus arvioida avoimesti syrjintää.

– Tasa-arvovaltuutetun tilastojen ja ammattiliittojen kokemusten mukaan voimassa oleva lainsäädäntö ei riitä suojelemaan raskaana olevia ja perhevapaata käyttäviä työntekijöitä, kertoo Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko tiedotteessa.

Hänen mukaansa lainsäädäntö ei esimerkiksi estä irtisanomasta perhevapaalta töihin palaavaa työntekijää. Töihin palaavan suoja on osoittautunut heikoksi varsinkin silloin, kun työpaikalla on tapahtunut muutoksia, hän arvioi.

Palkansaajajärjestöt esittivät työryhmässä, että lainsäädäntöä täsmennettäisiin syrjinnän estämiseksi ja perhevapaalta palaavan irtisanomissuojaa vahvistettaisiin niin sanotulla jälkisuoja-ajalla, jonka aikana työntekijää ei saisi työhön paluun jälkeen irtisanoa.

Yrittäjien mukaan ongelmia ei ole esiintynyt

Sen sijaan Suomen Yrittäjät pitää työryhmän johtopäätöksiä oikeina. Järjestön mielestä erillinen irtisanomissuoja asettaisi työntekijät keskenään eri asemaan.

– Työryhmässä käsiteltyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella ei ole ilmennyt sellaisia ongelmia, joita nykyisellä sääntelyllä ei voitaisi ratkaista, sanoo asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjien mukaan joustavat työjärjestelyt ovat jo arkipäivää. Järjestön teettämän kyselyn mukaan 68 prosentilla työntekijöistä on tarvittaessa mahdollisuus sopia joustavista työjärjestelyistä.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut