Mielipide: Kouluissa huomio oppimiseen ja onnistumiseen

Merja Mäkisalo-Ropponen

Ylen kunnille tekemässä kyselyssä jopa kolmannes koululaisista tarvitsee tänä syksynä tukea koulunkäyntiinsä kevään pitkän etäopetuksen jäljiltä. Toisille jäi puutteita tietotaidollisesti, toisilla ilmeni sosiaalisia haasteita. Osalla vaikeudet näkyivät molemmissa.

Kaikilla vanhemmilla ei ollut mahdollisuuksia tukea lastensa koulunkäyntiä ja valitettavasti joissakin kunnissa vähennettiin oppimisen tuen palveluita etäopiskelussa oleville lapsille, vaikka etäopetus usein tarkoittaa lisääntyvää tuen tarvetta.

Erityislasten vanhempien arki kuormittui monin tavoin. Monella vanhemmalla tilanne on todella kuormittava, kun normaalin arjen lisäksi oli vielä huolehdittava koulunkäynnin sujumisesta. Syksyllä moni lapsi on tarvinnut takaisin kouluun ja ryhmään sopeutumiseen aiempaa enemmän tukea.

Nyt on tärkeää saada nopeasti kaikki lapset normaalille oppimisen polulle ja siksi hallituksen jo keväällä myöntämät tuet ovat enemmän kuin tarpeen. Samalla on syytä pohtia, tulisiko tukea jatkaa myös tulevan vuoden talousarviossa. Kuntien vastuulle jää, että ne varmasti ohjautuvat oikeaan osoitteeseen.

Jos ja kun syksyllä joudutaan kouluja sulkemaan, on pidettävä huolta, ettei yhtään lasta ja nuorta jätetä oman onnensa nojaan, vaan jokainen saa tarvittavaa henkilökohtaista apua ja tukea.

Kouluissa on nyt korkea aika ottaa käyttöön myös positiivinen pedagogiikka. Kaikki lapset tarvitsevat myönteistä palautetta, sillä se kohottaa itsetuntoa, auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja avautumaan uusille asioille. Erityisen tärkeää se on erityislapsille, jotka liian usein joutuvat kohtaamaan kieltoja ja kielteistä palautetta.

Kuinka paljon lapsi oppii koulussa vahvuuksistaan, vai oppiiko hän enemmän siitä, mitä ei osaa?

Positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen on todennut, että erityislapsissa on paljon potentiaalia, jota koulu ei välttämättä tunnista. Hän kehottaa pohtimaan, kuinka paljon lapsi koulussa oppii vahvuuksistaan, vai oppiiko hän enemmän siitä, mitä ei osaa.

Kouluissa on keskityttävä siihen, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja paljon myönteistä palautetta. Jos voimia keskitetään hyvän edistämiseen, ei niitä kenties tarvitse käyttää niin paljon huonon korjaamiseen.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.).

Kommentoi