Mielipide: Luodaan Heinolan nuorille toivoa, jotta oma polku koulutuksen jälkeen löytyisi

Pirjo Riikonen

Joka kymmenes nuori uhkaa pudota opinnoista. Yleisin syy on psyykkisissä oireissa. Ahdistus ja masennusoireita on lähes kymmenellä prosentilla nuorista. Määrä kasvaa. Toinen syy opinnoista putoamiseen on motivaation puute.

Suomessa opiskelee peruskoulussa yli puoli miljoonaa oppilasta. Peruskoulussa koulupudokkaita on noin 4 000. He ovat paljon pois kouluista ja tukiverkostot puuttuvat.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee yli 200 000 nuorta ja keskeyttämisprosentti on 10–11. Tilanne on onneksi parantunut viime vuosien aikana.

Koulutuksen merkitys työllistymisen ja oman elämän kannalta on keskeinen. Pelkän peruskoulun käyneiden työllistymisaste on 45 prosenttia, toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen 70 prosenttia.

Nuori on polkunsa alussa, ja heillä kaikilla on tahto oppia ympäröivästä yhteiskunnasta, halu olla osa yhteiskuntaa. Moni nuori tiedostaa itsessään oleva voiman, uskalluksen ja halun tehdä työtä.

Miten voisimme täällä Heinolassa tarjota mahdollisuuksia oppimiseen ja työllistymiseen?

Tehostetun oppilaanohjauksen ja kuraattoritoiminnan velvollisuus lisääntyy.

Lasten ja nuorten koulutuspolkuja voidaan kehittää ja toteuttaa, sisällöllisesti, tukitoimien ja oppimismahdollisuuksien muodossa. Osaamisen kehittyminen antaa mahdollisuuden myös vaikuttaa koulupudokkaisiin.

On perheitä, joilla ei ole varaa panna lapsiaan lukioon tai ammattikouluun. Lapsen ja nuoren tuen tarvetta ei välttämättä huomata riittävästi. Hyvinvointiyhteiskuntamme turvaa tämän asian lainsäädännöllisesti. Onneksi. Siitä on pidettävä kiinni. Oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on merkittävä asia, jonka tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa ja turvata oikeudenmukainen ja tasapuolinen elämä nuorille.

Heinolassa keskustellaan koulurakennuksista. Puolesta ja vastaan. Itse haluan keskustella siitä, miten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarve otetaan huomioon ja toteutetaan. Miten toteutetaan kaikki lakisääteiset velvoitteet, joita opetuslait ja asetukset edellyttävät?

Opetuslait ovat hyvin velvoittavia, kaikilla asteilla, ja koulutuksen järjestäjän vastuu on merkittävä. Yhteistyötä edellytetään lakien tasolla. Koulutuksen järjestämisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymillä.

Mitä voisimme Heinolassa tehdä tämän asian eteen vielä enemmän?

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021, ja tämä koskee perusopetuksensa keväällä 2021 päättäviä nuoria.

Koulupolku tulee maksuttomaksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai on ennen sitä suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuuden uudistuksessa ei ole kysymys pelkästään rahoituksesta, vaan kuntatasolla on tehtävä erilaisia palvelukokonaisuuksia, joilla taataan, että jokainen heinolalainen nuori saa itselleen toisen asteen koulutuksen joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Tähän on syytä keskittyä ennakoivasti myös Heinolassa. Lapset ja nuoret tarvitsevat opintoihin ohjausresursseja, uudenlaisia tuki- ja toimintamuotoja. Tehostetun oppilaanohjauksen ja kuraattoritoiminnan velvollisuus lisääntyy. Tällä hetkellä tuetaan perusopintojen ja tutkintojen suorittamista, mutta oppivelvollisuuden laajentuminen edellyttää lisäpanostusta kaikille asteille.

Oppivelvollisuutta voidaan suorittaa hyvin monin tavoin. Opetusmenetelmien käytössä on hyvä olla avoin, tarjota erilaisia mahdollisuuksia työpajoissa, oppisopimuskoulutuksessa tai jopa kansanopistoissa sekä työelämässä.

Oppimisen iloa, motivaatiota ja innostusta voidaan edistää kaikkien yhteistyöllä.

Kirjoittaja on heinolalainen kasvatustieteilijä ja kuntavaaliehdokas (sd.).

Kommentoi