Mielipide | Nyt luodaan ja viimeistellään toimintamallit, joiden mukaan vuodesta 2023 alkaen toimitaan

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska taannoin sairastuttuani vakavasti ja vietettyäni sairaalassa kuntoutettavana useamman kuukauden, huomasin kuinka tärkeää on paitsi fyysinen kuntoutuminen, myös henkisen kunnon ylläpito. Sosiaaliset suhteet auttoivat tässä olennaisesti.

Koska olin lähisairaalassa, kiitollisena muistan kuinka sukulaiset, ystävät ja tuttavat, ja jopa yritykseni asiakkaat, kävivät minua tervehtimässä. Heidän myötäelävä ja kannustava läsnäolonsa auttoi pitämään masennuksen loitolla ja katsomaan luottavaisesti tulevaisuuteen: kyllä tästä selvitään!

Sairaalajakson ansiosta sain myös tilaisuuden tutustua hoitajien, fysioterapeuttien ja muun sairaalahenkilökunnan työhön ja arvostukseni lisääntyi ymmärryksen myötä.

Sairaalajakson ja sen jälkeisen kuntoutusjakson aikana havaitsin myös asioita, jotka voisi tehdä toisellakin tavalla, laadun kärsimättä. Laatu voisi jopa parantua ja kustannukset silti pienentyä. Muutokset voivat olla myös aivan pieniä asioita, koska kokonaisuus on osien summa.

Nyt luodaan ja viimeistellään toimintamallit, joiden mukaan vuodesta 2023 alkaen toimitaan. Hoitotehtävissä työskentelevät henkilöt katsovat asioita eri näkökulmasta kuin me hoitopalvelujen kohteena olevat.

Aluevaltuustoon tulee siksi äänestää sekä yhteistyökykyisiä palvelujen tarjoajien edustajia että meitä palvelujen käyttäjiä. Vain siten saamme asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Hoitotehtävissä työskentelevät katsovat asioita eri näkökulmasta kuin me hoitopalvelujen kohteena olevat.

Koska aluevaltuustoon valitaan 69 edustajaa, ei riitä, että osaa neuvotella pienellä joukolla. Kaikkea ei voi saada, ja joudumme tekemään kompromisseja, joten pitää olla yhteistyöhalua ja kykyä katsoa asioita laajemmin.

Sosiaalitoimi liittyy olennaisesti hyvinvointiin, ja sen tuominen tiiviimmin terveydenhoidon yhteyteen on hyvä asia, koska ihminen on kokonaisuus. Henkinen hyvinvointi edistää myös fyysistä hyvinvointia ja päinvastoin.

Yksi hyvinvoinnin osatekijöistä on myös ravitsemus, ja ravitsemusalan ammattilaisten osaamista eri sairauksien hoidossa voisimme varmasti hyödyntää enemmän. Voisimme myös ottaa ravinto-opin osaksi opetusohjelmaa jo peruskoulussa ja näin osaltaan vaikuttaa vaikkapa teini-ikäisten syömishäiriöiden syntyyn.

Vasta julkaistu THL:n karttapalvelu piirtää synkkää kuvaa kansalaisten lisääntyneestä lihavuudesta. Tässäkin auttaa ajoissa saatu oikea tieto ja valistus.

Pelastustoimi liittyy osaltaan kokonaisuuteen, ja avun saamiseen voi vaikuttaa esimerkiksi kaavoituksella. Sairauskohtauksen saaneen tai tulipalon uhriksi joutuneen henki voi olla hetkestä kiinni. Ei tehdä pussinperäkaavoja, vaan läpiajettavia katuja, jolloin ambulanssit ja paloautot pääsevät liikkumaan sujuvasti ja mahdollisimman nopeasti.

Kuten edellä mainituista esimerkeistä ilmenee, kokonaisuus on todella iso ja laaja-alainen sekä kauaskantoinen, ja se edellyttää yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa. Siksi äänestäminen näissä vaaleissa on ensiarvoisen tärkeää.

Kirjoittaja on aluevaaliehdokas (kok.).