Sysmän kunnan työntekijät voivat osallistua vapaapalokunnan toimintaan työajalla, jos työtehtävät sallivat

Sysmän kunnan henkilöstö voi osallistua vapaapalokunnan pelastustoimiin työajalla, kunhan työtehtävien hoitaminen ei vaarannu kohtuuttomasti. Kuvassa Sysmän VPK:n yksikkö harjoittelee elvytystä vapaapalokuntien kilpailussa Kärkölän Järvelässä. Markus Henttonen

Sysmän kunnanhallitus linjasi maanantaina yhteiset pelisäännöt siitä, miten kunnan työntekijät voivat osallistua vapaapalokunnan ja muihin vapaaehtoisiin pelastustoimiin työajalla. Kunnassa on tähän asti toimittu siten, että esimiehet ja työntekijät ovat tehneet suullisia sopimuksia hälytystehtäviin osallistumisesta.