Päijät-Hämeen käräjäoikeus käsittelee vain kiireelliset jutut, istuntoja jo peruutettu

Vankilaympäristö on virusuhkaa ajatellen hyvä ja huono paikka.

Mikko Kivelä

Päijät-Hämeen käräjäoikeus keskittyy lähiviikkoina vain kaikkein kiireellisimpien juttujen käsittelyyn hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

Käräjäoikeuden asiakaspalvelu toistaiseksi suljettu Lahdessa

Käräjäoikeudet luetaan yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisiin toimijoihin, joten niitten on kyettävä toimimaan kaikissa tilanteissa. Siksi Päijät-Hämeen käräjäoikeuskin on peruuttanut useita jo sovittuja kiireettömiä istuntoja.

Kiireellisiä juttuja ovat muun muassa rikosasiat, joissa vastaaja on vangittuna. Tällainen juttu on käsiteltävä kahden viikon kuluessa haastehakemuksen saapumisesta oikeuteen.

Myös pakkokeinoasioihin liittyy tuomioistuinta velvoittavia määräaikoja.

Kiireellisesti käsiteltäviä asioita ovat myös lapsen oikeusturvaa koskevat jutut.

Laamannin sijainen, käräjätuomari Juha Kolu tähdentää, että jos jutun istunto on peruutettu, käräjäoikeus ilmoittaa siitä kaikille jutun asianosaisille ja todistajille.

Vastaavasti henkilön, joka sairauden vuoksi ei voi saapua oikeudenkäyntiin, johon hänet on kutsuttu, on otettava heti yhteys kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse.

Kyselyjä tulvii jo pankeille: lyhennysvapaat kiinnostavat – ja nyt niitä saa ilman kuluja

Riita-asian valmisteluistunto voidaan järjestää videoyhteyden avulla, jolloin oikeudenkäynnin kokonaiskesto ei virusuhkasta huolimatta välttämättä pitene.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus suosittelee, että työtehtävien salliessa työntekijä tekee etätyötä. Normaalioloissa etätyötä on voinut tehdä päivän viikossa.

Jos rikosasian lautamies ei koronavaaraan vedoten halua tulla istuntoon, hänen sijaansa pyritään etsimään toinen lautamies. Vaihtoehtona on käsitellä asia kahden tuomarin kokoonpanossa.

Koronavaaran takia esimerkiksi koululuokkien vierailut istunnoissa on kielletty.

Korona muutti ravintoloiden arjen täysin Lahdessa

Vankilassa koronavirus on sikäli hankala vieras, että olosuhteet ovat otolliset virukselle levitä.

– Vankila on paikka, jossa korona leviää nopeasti.

– Hyvää taas on, että tartunnan saanut vanki voidaan eristää selliin, toteaa vankiterveydenhuollon johtaja Timo Aronkytö, tuleva Vantaan apulaiskaupunginjohtaja.

Toistaiseksi tiedossa ei ole yhtään varmistettua tartuntaa tai vakavaa epäilyä.

Vankiterveydenhuollossa on varauduttu tilanteeseen, jossa koronan takia vartijoita on työssä normaalia vähemmän.

Mikkelin vankilassa viruksen leviämisen estämiseksi on muun muassa vähennetty tapaamisia ja vankilomia, kertoo vankilan johtaja Eva Vesanen.

Kommentoi