Mielipide: Aluevaaleissa äänestetään todella isoista asioista – Itä-Hämeen alueelta on saatava mahdollisimman monta ehdokasta läpi tulevaan aluevaltuustoon

Jarmo Ruuth

Tulevissa aluevaaleissa 23.1.2022 äänestetään meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään kuuluvista tärkeistä sosiaali- ja terveysalojen sekä pelastustoimen palveluista. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus mullistaa näiden palvelujen järjestämisen kunnissa.

Esimerkiksi Heinolassa sosiaali- ja terveysalojen budjetti yli 70 miljoonalla eurolla vastaa yli puolta koko kaupungin budjetista. Tuleva Päijät-Hämeen hyvinvointialue siis vastaa tulevaisuudessa suuresta osasta meille tähän asti itsestään selvistä palveluista.

Itse olen vielä ”tuore” toimija politiikan kentällä ja harkitsinkin pitkään, lähdenkö ehdolle tuleviin aluevaaleihin, koska jo nyt opeteltavaa kunnallispolitiikan saralla on riittänyt. Kuitenkin alun perin suurin syy lähteä mukaan poliittiseen toimintaan oli huoli Heinolan tulevaisuudesta ja varsinkin palveluiden säilymisestä hyvällä tasolla ja siitä, että ne olisivat tulevaisuudessakin saatavilla lähellä.

Tästä syystä oli hyvin luontevaa lähteä ehdolle myös näihin vaaleihin, joissa lopulta valitaan henkilöt, jotka tulevien neljän vuoden aikana pääsevät oikeasti vaikuttamaan siihen, mitä ja miten palveluita Päijät-Hämeen alueella toteutetaan. Koen, että tässä työssä on tärkeä olla alusta asti mukana ja tuoda esille myös pienempien kaupunkien asukkaiden palveluntarve.

Meidän kaikkien on tärkeää ymmärtää se raaka fakta, että tuleva Päijät-Hämeen hyvinvointialue tarkastelee hyvinkin nopealla aikataululla, missä ja miten sen olisi kannattavinta järjestää edellä mainitut sote-palvelut. Suuri vaara meidän Itä-Hämeen alueen asukkaiden kannalta on, että palveluita keskitettäisiin vielä nykyistäkin huomattavasti enemmän alueen suurimpaan asutuskeskukseen eli Lahteen.

Tässä meidän Heinolassa ja Itä-Hämeen alueella on oltava erityisen valppaina ja pyrittävä tekemään kaikkemme yli puoluerajojen sen puolesta, että palveluiden taso ja saatavuus säilyisivät hyvinä myös lähialueillamme.

Yksinään asioista huutamalla ei kukaan meistä saa ajettua Itä-Hämeen etua.

Paljon on mediassa uutisoitu siitä, että äänestysaktiivisuuden odotetaan tulevissa aluevaaleissa jäävän ennätyksellisen alhaiseksi. Tässä piilee suurin vaara.

Itä-Hämeen alueelta on saatava mahdollisimman monta ehdokasta läpi tulevaan aluevaltuustoon. Se edellyttää, että me kaikki pyrimme tuomaan julki mahdollisimman paljon sitä, miten isoista ja tärkeistä asioista tulevissa vaaleissa äänestetään ja miten oleellisen tärkeää on saada lähialueeltamme edustajia läpi puolustamaan lähipalveluita.

Yksinään asioista huutamalla ei kukaan meistä saa ajettua Itä-Hämeen etua, vaan yhteistyö Itä-Hämeen edustajien kesken on äärimmäisen tärkeää. Käytetään kaikki oikeutemme äänestää ja taistellaan yhdessä, jotta tulevaisuudessakin Heinolan ja Itä-Hämeen asukkailla on mahdollisuus hyviin palveluihin kohtuullisen lähellä omaa asuinpaikkaansa.

Kirjoittaja on Heinolan kaupunginvaltuutettu ja aluevaaliehdokas (ps.).

Kommentoi