Mielipide | Vammaispalveluja ei saa unohtaa aluevaaleissa

Aluevaaleissa on ärsyttänyt vammaisuuteen, vammaispalveluihin tai vammaisten asemaan liittyvien arvokysymysten puuttuminen vaalikoneista. Sote-vaaleissa ei voi jättää huomiotta ryhmää, joka Päijät-Hämeessä käsittää yli 4 500 erilaisten vammaispalveluiden käyttäjää.

Vaaleista toiseen vastaan kysymykseen, häiritseekö pride-liputus minua. Vastaus: Ei häiritse. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajat tekevät tärkeää työtä. Ei tarvitse mennä historiassa kovin kauas, kun yhteiskunnassamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia on kohdeltu väärin ja julmasti.

Ihmistä ei saa syrjiä etnisen taustan, uskonnon, poliittisen näkemyksen, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, sairauden, iän, raskauden tai monen muun syyn perusteella.

Haluaisin liehuttaa lippua, jolla kiinnitetään huomiota vammaisten ihmisten asemaan työelämässä. Sote-vaaleissa asia on ajankohtainen, koska kuntouttava työtoiminta on siirtymässä hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Teen työtä sellaisten alueellisten palveluiden puolesta, joissa toteutuvat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. Se ei ole pois muilta palveluita tarvitsevilta.

Vanhusten asuminen on oikeutetusti saanut paljon huomiota keskusteluissa. Arvokas ja turvallinen vanhuus on hyvinvointipalveluiden tärkeimpiä tavoitteita.

Koko Päijät-Hämeen alueella tehostetussa asumispalveluasumisessa asuu suuri joukko vanhuksia ja kehitysvammaisia. Haavoittuvassa asemassa olevat tarvitsevat hoivan ja huolenpidon.

Molemmissa palveluissa vaikeutunut henkilöstöpula on palveluiden laadun ja saatavuuden suurin haaste. Tätä haastetta ratkotaan. Sen kanssa joudumme elämään tulevat vuodet, kun työikäisten osuus väestöstä pienenee.

Yksi keino ratkoa työvoimapulaa on osatyökykyisten työntekijöiden työpanoksen parempi hyödyntäminen. Palkkaus, työolot, työaikajärjestelyt, kouluttautumismahdollisuudet, paremmat urapolut ovat asioita, joilla alan houkuttavuutta turvataan tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden työelämän on uudistuttava myös siitä näkökulmasta, että osa-aikatyö ja osatyökykyisen työ ovat oikeasti mahdollisia.

Hoito- ja hoivatyöntekijöitä ei saa ajaa loppuun, vaan jo varhain on tuettava työkyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisessä. Parhaimmillaan hoitotyö on merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvinvoiva työntekijä on hyvien sote-palveluiden tärkein perusta. Reilu työelämä on arvo, jota on puolustettava erilaisten työntekijöiden näkökulmasta.

Kirjoittaja on sairaanhoitaja, Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja aluevaaliehdokas (sd.).